ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΩΤΗ ΜΑΝΤΗ ΠΕΡΣΑΚΗ

Μαρίνα Γιώτη – Μάντη Περσάκη: Ενώνουν τις δυνάμεις τους και μιλούν στο TLIFE για τη συνεργασία τους!