ΜΩΡΑ ΤΟΥ ΜΑΙΟΥ

Μωρά του Μαΐου: Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά όσων έχουν γεννηθεί το μήνα αυτό;