ΜΩΡΑ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ

Μωρά του Μαρτίου, ενωθείτε! Ποια είναι τα κοινά σας χαρακτηριστικά;