ΝΟΥΣΙΑΣ

Δύο πρώην… κάτοικοι του “Νησιού”, γειτονεύουν ξανά !