ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ

Ντάνιελ Νούρκα – Συμπέθεροι από τα Τίρανα: Η αλβανική καταγωγή, το modeling και ο πρωταγωνιστικός ρόλος