ΝΤΕΣΣΥ ΚΟΥΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗ

Ντέσσυ Κουβελογιάννη: «Κάποιος έστελνε τη σκαλέτα μας στην απέναντι εκπομπή»