ΟΜΗΡΟΣ ΛΗΣΤΩΝ

Όμηροι στα χέρια των ληστών ο Τόνυ Μαυρίδης και η σύζυγός του