ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΙΟΥ

Τα παιδιά του Μαΐου έχουν 7 κοινά χαρακτηριστικά. Ποια είναι;