ΠΑΛΛΑΣ

Σε ποια παράσταση θα εμφανιστεί γυμνός ο Θ. Ιωαννίδης;