ΠΕΝΘΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΡΑΣ

Συγκίνηση στην επιστροφή του Βασίλη Καρρά στην πίστα, μετά το θάνατο της μητέρας του!