ΠΙΣΙΝΑ

Πήδηξε από ύψος 11 μέτρων σε παιδική πισίνα 30 εκατοστών!
Δύο ανήλικα κινδύνευσαν να πνιγούν σε πισίνα!