ΠΛΑΚΑ

Π. Μπουγιούρης – Π. Πλάκα: Είναι αχώριστοι! Φωτογραφίες
Μπουγιούρης – Πλάκα: Απολαμβάνουν τον έρωτά τους!
Π. Μπουγιούρης – Π. Πλάκα: Η πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση!