ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Γνωστός δημοσιογράφος αρχηγός σε κομπίνα πλαστογραφίας έργων Ελλήνων ζωγράφων!