ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Ποια είναι η σωστή χρήση του προφυλακτικού;