ΡΟΥΛΑ ΒΡΟΧΟΠΟΥΛΟΥ

Ρούλα Βροχοπούλου: Τι κάνει σήμερα; O Φραν, η διαφορά ηλικίας και η «εγκατάλειψη» από τον γιο της