ΣΑΦΑΡΙ

Ι. Μαρινάκης – Τ. Δημητρίου: Κάνοντας σαφάρι στην Αφρική!