ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΡΡΩΣΤΟ ΠΑΙΔΙ

Γιατί στέλνεις το άρρωστο παιδί σου στο σχολείο; Δεν είναι σωστό…