ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟ

Όσα έζησα στο Αττικό Νοσοκομείο… Η δύναμη της αγάπης διώχνει το φόβο!