ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ

Οι “Τέσσερις εποχές”, μία παράσταση για το περιβάλλον, καλούν τα παιδιά και φέτος στην Εθνική Λυρική Σκηνή!