ΘΥΜΑ ΚΛΟΠΗΣ ΜΑΓΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

Θύμα κλοπής η Μάγκυ Χαραλαμπίδου