ΤΟΥΡΝΑΣ

Κ. Τουρνάς: Δεν είναι εύκολο να πεις σε κάποιον μην τραγουδας ακόμη κι αν είναι “θεόφαλτσος”!