ΒΑΦΤΙΣΑΝ

Βάσια Λόη – Νικόλας Μαδιάς: Βάφτισαν στη Χίο τα παιδιά τους! Φωτογραφίες
Γ. Γιαννούλης – Μ. Μανιάνη: Βάφτισαν την κορούλα τους!