ΒΕΤΑ ΜΠΕΤΙΝΗ ΚΗΔΕΙΑ

Κατέρρευσε η κόρη της Βέτας Μπετίνη στην κηδεία
ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164