ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Γ. Παναγιωτοπούλου: Η όμορφη γυμνάστρια… υποψήφια για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο!