ΥΠΑΤΙΟΣ ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ ΚΟΡΗ

Υπάτιος Πατμάνογλου: Η φωτογραφία με τη δύο μηνών κόρη του και το συγκινητικό μήνυμα!