ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΓΛΟΥΤΩΝ! Με αυτές τις ασκήσεις θα εστιάσεις στα επίμαχα σημεία…

1 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΓΛΟΥΤΩΝ! Με αυτές τις ασκήσεις θα εστιάσεις στα επίμαχα σημεία...

2 | Side kicks από κάθισμα Μέρος Πρώτο

3 | Side kicks από κάθισμα Μέρος Δεύτερο

4 | Dragon Back Lunges Μέρος Πρώτο

5 | Dragon back lunges Μέρος Δεύτερο

6 | Forward/Backward Squat Jump Μέρος Πρώτο

7 | Forward/Backward Squat Jump Μέρος Δεύτερο

8 | Forward/Backward Squat Jump Μέρος Τρίτο

9 | Side to side jumps Μέρος Πρώτο

10 | Side to side jumps Μέρος Δεύτερο

11 | Pistols Μέρος Πρώτο

12 | Pistols Μέρος Δεύτερο

13 | Squats up Mέρος Πρώτο

14 | Squats ups Μέρος Δεύτερο

Read More

And More