Ασκήσεις από την Σόφη Πασχάλη για να κάψεις λίπος!

1 | Ασκήσεις από την Σόφη Πασχάλη για να κάψεις λίπος!

2 | Άσκηση για ενίσυχη παλμού και μεταβολισμού Μέρος Πρώτο

3 | Άσκηση για ενίσυχη παλμού και μεταβολισμού Μέρος Δεύτερο

4 | Άσκηση για ενίσυχη παλμού και μεταβολισμού Μέρος Τρίτο

5 | Κάθισμα με τα πόδια σε διάσταση Μέρος Πρώτο

6 | Κάθισμα με τα πόδια σε διάσταση Μέρος Δεύτερο

7 | Σανίδα με τίναγμα ποδιών Μέρος Πρώτο

8 | Σανίδα με τίναγμα ποδιών Μέρος Δεύτερο

9 | Πλάγια Ψηλή Σανίδα Μέρος Πρώτο

10 | Πλάγια Ψηλή Σανίδα Μέρος Δεύτερο

11 | Σανίδα με περιστροφή λεκάνης Μέρος Πρώτο

12 | Σανίδα με περιστροφή λεκάνης Μέρος Δεύτερο

Read More

And More

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164