Ασκήσεις για επίπεδη κοιλιά. Η medicine ball θα είναι ο οδηγός σου

1 | Πλάγιοι κοιλιακοί Μέρος Πρώτο

2 | Πλάγιοι κοιλιακοί Μέρος Δέυτερο

3 | Πλάγιοι κοιλιακοί με περιστροφή Μέρος Πρώτο

4 | Πλάγιοι κοιλιακοί με περιστροφή Μέρος Δεύτερο

5 | Αντίστροφοι κοιλιακοί Μέρος Δεύτερο

6 | Αντίστροφοι κοιλιακοί Μέρος Πρώτο

7 | Κάτω κοιλιακοί Μέρος Πρώτο

8 | Κάτω κοιλιακοί Μέρος Δεύτερο

9 | Περιστροφή Λεκάνης Μέρος Πρώτο

10 | Περιστροφή Λεκάνης Μέρος Δεύτερο

Read More

And More