Ασκήσεις για ίσια πλάτη και ώμους

1 | Ασκήσεις για ίσια πλάτη και ώμους

2 | ΑΣΚΗΣΗ 1 - ΘΕΣΗ 1

3 | ΑΣΚΗΣΗ 1 - ΘΕΣΗ 2

4 | ΑΣΚΗΣΗ 2 - ΘΕΣΗ 1

5 | ΑΣΚΗΣΗ 2 - ΘΕΣΗ 2

6 | ΑΣΚΗΣΗ 3 - ΘΕΣΗ 1

7 | ΑΣΚΗΣΗ 4 - ΘΕΣΗ 1

8 | ΑΣΚΗΣΗ 4 - ΘΕΣΗ 2

9 | ΑΣΚΗΣΗ 5 - ΘΕΣΗ 1

10 | ΑΣΚΗΣΗ 6 - ΘΕΣΗ 1

Read More

And More