Ασκήσεις για να γυμνάσεις τους προσαγωγούς και να χάσεις λίπος από τους μηρούς!

Οι σημερινές ασκήσεις έχουν σαν στόχο να γυμνάσουν δύο σημεία στο σώμα σου: α) τους προσαγωγούς και β) τους μηρούς!