Ασκήσεις για το εσωτερικό των μηρών! Ένα δύσκολο σημείο που θέλει δουλειά…

1 | Ασκήσεις για το εσωτερικό των μηρών! Ένα δύσκολο σημείο που θέλει δουλειά...

2 | Εκτάσεις μηρού μέσα έξω Μέρος Πρώτο

3 | Εκτάσεις μηρού μέσα έξω Μέρος Δεύτερο

4 | Κίνηση μηρού πάνω-κάτω Μέρος Πρώτο

5 | Κίνηση μηρού πάνω-κάτω Μέρος Δεύτερο

6 | Εναλλακτική με το γόνατο λυγισμένο Μέρος Πρώτο

7 | Εναλλακτική με το γόνατο λυγισμένο Μέρος Δεύτερο

8 | Εξάσκηση μηρού στο πλάι Μέρος Πρώτο

9 | Εξάσκηση μηρού στο πλάι Μέρος Δεύτερο

10 | Εκτάσεις ποδιών από ξαπλωμένη θέση Μέρος Πρώτο

11 | Εκτάσεις ποδιών από ξαπλωμένη θέση Μέρος Δεύτερο

12 | Εκτάσεις ποδιών με τα γόνατα λυγισμένα Μέρος Πρώτο

13 | Εκτάσεις ποδιών με τα γόνατα λυγισμένα Μέρος Δεύτερο

14 | Εκτάσεις ποδιών από ξαπλωμένη θέση με τα πέλματα ενωμένα Μέρος Πρώτο

15 | Εκτάσεις ποδιών από ξαπλωμένη θέση με τα πέλματα ενωμένα Μέρος Δεύτερο

Read More

And More