Ασκήσεις με λάστιχο για όλο το σώμα!

1 | Άσκηση για την πλάτη

2 | Άσκηση για την πλάτη (Βήμα 2ο)

3 | Για γυμνασμένους ώμους

4 | Για γυμνασμένους ώμους (Βήμα 2ο)

5 | Γύμνασε κάθε χέρι ξεχωριστά!

6 | Γύμνασε κάθε χέρι ξεχωριστά! (Βήμα 2ο)

7 | Άρση για τα χέρια

8 | Άρση για τα χέρια (Βήμα 2ο)

Read More

And More