Ασκήσεις με μπάλα από τη Σόφη Πασχάλη! Σήμερα γυμνάζουμε γλουτούς και πόδια…

1 | Ασκήσεις με μπάλα από τη Σόφη Πασχάλη! Σήμερα γυμνάζουμε γλουτούς και πόδια...

2 | Ασκήσεις με μπάλα: Κοιλιακοί και μηροί Μέρος Πρώτο

3 | Ασκήσεις με μπάλα: Κοιλιακοί και μηροί Μέρος Δεύτερο

4 | Ασκήσεις με μπάλα: Κοιλιακοί και μηροί Μέρος Τρίτο

5 | Ασκήσεις με μπάλα: Κοιλιακοί και μηροί Μέρος Τέταρτο

6 | Ασκήσεις με μπάλα: Lift Up με την μπάλα στα πόδια Μέρος Πρώτο

7 | Ασκήσεις με μπάλα: Lift Up με την μπάλα στα πόδια Μέρος Δεύτερο

8 | Ασκήσεις με μπάλα: Άρσεις ποδιού από θέση σανίδα Μέρος Πρώτο

9 | Ασκήσεις με μπάλα: Άρσεις ποδιού από θέση σανίδα Μέρος Δεύτερο

10 | Ασκήσεις με μπάλα: Άρσεις μηρών στο πλάι με στήριξη στη μπάλα Μέρος Πρώτο

11 | Ασκήσεις με μπάλα: Άρσεις μηρών στο πλάι με στήριξη στη μπάλα Μέρος Δεύτερο

Read More

And More