Ασκήσεις με μπάλα…ισορροπία και ενδυνάμωση!

1 | Παραλλαγή άσκησης για πόδια

2 | Παραλλαγή άσκησης για πόδια (β΄ μέρος)

3 | Ισομετρική άσκηση

4 | Άσκηση για τα πόδια

5 | Άσκηση για τα πόδια (β' μέρος)

6 | Κάμψεις με μπάλα

7 | Κάμψεις με μπάλα (β' μέρος)

Read More

And More