Ασκήσεις pilates για sexy γάμπες από την Μάντη Περσάκη

1 | ΓΥΜΝΑΣΕ ΤΙΣ ΓΑΜΠΕΣ! Η Μάντη έχει τις ασκήσεις για να σμιλέψεις το πιο “εκτεθειμένο” σημείο του

2 | Άρσεις στο ένα πόδι Μέρος Πρώτο

3 | Άρσεις στο ένα πόδι Μέρος Δεύτερο

4 | Θέση σανίδας για γάμπες Μέρος Πρώτο

5 | Θέση σανίδας για γάμπες Μέρος Δεύτερο

6 | Καθίσματα με στήριξη στα δάκτυλα Μέρος Πρώτο

7 | Καθίσματα με στήριξη στα δάκτυλα Μέρος Δεύτερο

8 | Καθίσματα με στήριξη στα δάκτυλα Μέρος Τρίτο

9 | Καθίσματα με στήριξη στα δάκτυλα Μέρος Τέταρτο

10 | Προβολή με πίεση στη γάμπα Μέρος Πρώτο

11 | Προβολή με πίεση στη γάμπα Μέρος Δεύτερο

Read More

And More