Ασκήσεις που ανορθώνουν το στήθος και την αυτοπεποίθησή σου…

1 | Ασκήσεις που ανορθώνουν το στήθος και την αυτοπεποίθησή σου...

2 | Εκτάσεις με βαράκια Μέρος Πρώτο

3 | Εκτάσεις με βαράκια Μέρος Δεύτερο

4 | Εκτάσεις με βαράκια (με τα χέρια ανοικτά) Μέρος Πρώτο

5 | Εκτάσεις με βαράκια (με τα χέρια ανοικτά) Μέρος Δεύτερο

6 | Έλξεις αλτήρων με τα χέρια ενωμένα Μέρος Πρώτο

7 | Έλξεις αλτήρων με τα χέρια ενωμένα Μέρος Δεύτερο

8 | Έλξεις αλτήρων με τα χέρια ενωμένα Μέρος Τρίτο

9 | Πιέσεις στήθους Μέρος Πρώτο

10 | Πιέσεις στήθους Μέρος Δεύτερο

11 | Πιέσεις στο στήθος

Read More

And More

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164