Ασκήσεις σε καρέκλα! Μην κάθεσαι… ξεκίνα γυμναστική για τέλειο σώμα

1 | Ασκήσεις σε καρέκλα! Μην κάθεσαι... ξεκίνα γυμναστική για τέλειο σώμα

2 | Προβολές μπροστά με το πόδι στην καρέκλα Μέρος Πρώτο

3 | Προβολές μπροστά με το πόδι στην καρέκλα Μέρος Δεύτερο

4 | Άρσεις ποδιού στο πλάι Μέρος Πρώτο

5 | Άρσεις ποδιού στο πλάι Μέρος Δεύτερο

6 | Διαγώνιες επικύψεις με καρέκλα Μέρος Πρώτο

7 | Διαγώνιες επικύψεις με καρέκλα Μέρος Δεύτερο

8 | Γλουτιαίοι με καρέκλα Μέρος Πρώτο

9 | Γλουτιαίοι με καρέκλα Μέρος Δεύτερο

Read More

And More

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164