Αυτές είναι οι ασκήσεις για σφιχτούς μηρούς και γλουτούς! Το μόνο που χρειάζεσαι είναι μια μπάλα

1 | Βαθύ κάθισμα

2 | Βαθύ κάθισμα Μέρος Δεύτερο

3 | Ημικάθισμα στο ένα πόδι Μέρος Πρώτο

4 | Ημικάθισμα στο ένα πόδι Μέρος Δεύτερο

5 | Προβολή με άρση της μπάλας και περιστροφή του κορμού Μέρος πρώτο

6 | Προβολή με άρση της μπάλας και περιστροφή του κορμού Μέρος Δεύτερο

7 | Πλιέ Μέρος Πρώτο

8 | Πλιέ Μέρος Δεύτερο

9 | Πλιέ Μέρος Τρίτο

10 | Ισομετρική Μέρος Πρώτο

11 | Ισομετρική Μέρος Δεύτερο

Read More

And More