Διατάσεις Κορμού! Οι ασκήσεις που πρέπει να κάνεις πριν ξεκινήσεις γυμναστική…

1 | Διατάσεις Κορμού! Οι ασκήσεις που πρέπει να κάνεις πριν ξεκινήσεις γυμναστική...

2 | ΔΙΑΤΑΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

3 | ΔΙΑΤΑΣΗ ΠΛΕΥΡΩΝ Μέρος Πρώτο

4 | ΔΙΑΤΑΣΗ ΠΛΕΥΡΩΝ Μέρος Δεύτερο

5 | ΔΙΑΤΑΣΗ ΚΟΡΜΟΥ Μέρος Πρώτο

6 | ΔΙΑΤΑΣΗ ΚΟΡΜΟΥ Μέρος Δεύτερο

7 | ΔΙΑΤΑΣΗ ΩΜΟΥ

8 | ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ ΩΜΩΝ β'

9 | Στάση του παιδιού Μέρος Πρώτο

10 | Στάση του παιδιού Μέρος Δεύτερο

Read More

And More

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164