Ένα πρόγραμμα γυμναστικής για ανορθωμένο στήθος! Ξεκίνα τώρα…

1 | Ένα πρόγραμμα γυμναστικής για ανορθωμένο στήθος! Ξεκίνα τώρα...

2 | Γυναικεία push ups

3 | Γυναικεία push ups (β' μέρος)

4 | Push Ups σε θέση επικλινή

5 | Push Ups σε θέση επικλινή (β' μέρος)

6 | Push Ups στο ένα πόδι

7 | Push Ups στο ένα πόδι (β' μέρος)

8 | Βυθίσεις με βοήθεια καρέκλας

9 | Βυθίσεις με βοήθεια καρέκλας (β' μέρος)

10 | Έξυπνη άσκηση για τέλειο στήθος!

11 | Έξυπνη άσκηση για τέλειο στήθος! (β' μέρος)

Read More

And More