ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΟΙΛΙΑ! Η φθινοπωρινή γυμναστική σου για γυμνασμένους κοιλιακούς

1 | ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΟΙΛΙΑ! Η φθινοπωρινή γυμναστική σου για γυμνασμένους κοιλιακούς

2 | Κάμψεις κορμού πάνω σε μπάλα Mέρος Πρώτο

3 | Κάμψεις κορμού πάνω σε μπάλα Μέρος Δεύτερο

4 | Κάμψεις κορμού με μπάλα στα γόνατα Μέρος Πρώτο

5 | Κάμψεις κορμού με μπάλα στα γόνατα Mέρος Δεύτερο

6 | Πλάγιες κάμψεις από ύπτια θέση Μέρος Πρώτο

7 | Πλάγιες κάμψεις από ύπτια θέση Μέρος Δεύτερο

8 | Πλάγιες κάμψεις από ύπτια θέση Μέρος Τρίτο

9 | Ψαλιδάκια με τα χέρια κάτω από τη μέση Μέρος Πρώτο

10 | Ψαλιδάκια με τα χέρια κάτω από τη μέση Μέρος Δεύτερο

11 | Ψαλιδάκια με τα χέρια κάτω από τη μέση Mέρος Τρίτο

12 | Ραχιαίοι! Εκτάσεις κορμού με τα χέρια στο πηγούνι Μέρος Πρώτο

13 | Ραχιαίοι! Εκτάσεις κορμού με τα χέρια στο πηγούνι Μέρος Δεύτερο

14 | Ραχιαίαι! Εναλλάξ εκτάσεις

Read More

And More