Έχεις σωματότυπο αχλάδι (δηλαδή περιφέρεια); Η Σ.Πασχάλη έχει τις ιδανικές ασκήσεις για σένα

1 | Έχεις σωματότυπο αχλάδι (δηλαδή περιφέρεια); Η Σ.Πασχάλη έχει τις ιδανικές ασκήσεις για σένα

2 | Ανάποδη γέφυρα! Γύμνασε τρικέφαλους Μέρος Πρώτο

3 | Ανάποδη γέφυρα! Γύμνασε τρικέφαλους Μέρος Δεύτερο

4 | Ανάποδη γέφυρα 2! Γύμνασε τρικέφαλους Μέρος Πρώτο

5 | Ανάποδη γέφυρα 2! Γύμνασε τρικέφαλους Μέρος Δεύτερο

6 | Ραχιαίοι/Τρικέφαλοι Μέρος Πρώτο

7 | Ραχιαίοι/Τρικέφαλοι Μέρος Δεύτερο

8 | Γυναικεία push ups Μέρος Πρώτο

9 | Γυναικεία push ups Μέρος Δεύτερο

10 | Κυκλάκια με τα χέρια τεντωμένα Μέρος Πρώτο

11 | Κυκλάκια με τα χέρια τεντωμένα Μέρος Δεύτερο

12 | Κυκλάκια με τα χέρια τεντωμένα Μέρος Τρίτο

13 | Κυκλάκια με τα χέρια τεντωμένα Μέρος Τέταρτο

14 | Άσκηση πρώτη για τους γλουτούς Μέρος Πρώτο

15 | Άσκηση πρώτη για τους γλουτούς Μέρος Δεύτερο

16 | Άσκηση πρώτη για τους γλουτούς Μέρος Τρίτο

17 | Άσκηση δεύτερη για τους γλουτούς Μέρος Πρώτο

18 | Άσκηση δεύτερη για τους γλουτούς Μέρος Δεύτερο

19 | Άσκηση δεύτερη για τους γλουτούς Μέρος Τρίτο

Read More

And More