ΕΥ ΖΗΝ! Ασκήσεις για να διώξεις το άγχος και να χάσεις κιλά…

1 | ΕΥ ΖΗΝ! Ασκήσεις για να διώξεις το άγχος και να χάσεις κιλά...

2 | 1. ΘΕΣΗ ΚΑΡΕΚΛΑΣ... ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ Μέρος Πρώτο

3 | 1. ΘΕΣΗ ΚΑΡΕΚΛΑΣ... ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ Μέρος Δεύτερο

4 | 1. ΘΕΣΗ ΚΑΡΕΚΛΑΣ... ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ Mέρος Τρίτο

5 | 2. ΘΕΣΗ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΦΤΕΡΝΕΣ ΨΗΛΑ Mέρος Πρώτο

6 | 2. ΘΕΣΗ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΦΤΕΡΝΕΣ ΨΗΛΑ Μέρος Δεύτερο

7 | 3. ΠΛΑΓΙΟ ΓΛΙΣΤΡΗΜΑ Mέρος Πρώτο

8 | 3. ΠΛΑΓΙΟ ΓΛΙΣΤΡΗΜΑ Μέρος Δεύτερο

9 | 4. HIP SHAPER Μέρος Πρώτο

10 | 4. HIP SHAPER Μέρος Δεύτερο

11 | 5. ΤΕΝΤΩΣΕ ΤΟ ΠΟΔΙ ΜΠΡΟΣΤΑ Μέρος Πρώτο

12 | 5. ΤΕΝΤΩΣΕ ΤΟ ΠΟΔΙ ΜΠΡΟΣΤΑ

13 | 6. ΣΤΑΣΗ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ 2/ΧΕΡΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Mέρος Πρώτο

14 | 6. ΣΤΑΣΗ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ 2/ΧΕΡΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Μέρος Δεύτερο

15 | 6. ΣΤΑΣΗ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ 2/ΧΕΡΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Μέρος Τρίτο

Read More

And More