ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΜΑΜΑΔΕΣ! Χάσε τα κιλά της εγκυμοσύνης Part I

1 | ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΜΑΜΑΔΕΣ! Χάσε τα κιλά της εγκυμοσύνης Part I

2 | Στροφές λεκάνης Μέρος Πρώτο

3 | Στροφές λεκάνης Μέρος Δεύτερο

4 | Γεφύρα Μέρος Πρώτο

5 | Γέφυρα Μέρος Δεύτερο

6 | Σανίδα με στροφή Μέρος Πρώτο

7 | Σανίδα με στροφή Μέρος Δεύτερο

8 | Προβολή και πίεση με βαράκια Μέρος Πρώτο

9 | Προβολή και πίεση με βαράκια Μέρος Δεύτερο

10 | Αντίστροφα ανοίγματα Μέρος Πρώτο

11 | Αντίστροφα ανοίγματα Μέρος Δεύτερο

12 | Back Kick Μέρος Πρώτο

13 | Back Kick Μέρος Δεύτερο

Read More

And More