Γυμναστική για επίπεδη κοιλιά! Η Σόφη Πασχάλη έχει τις ασκήσεις για επίπεδη κοιλιά

1 | Γύμνασε την κοιλιά! Η Σόφη Πασχάλη έχει τις ασκήσεις για επίπεδη κοιλιά

2 | Θέση βαρκούλας με τη μπάλα στα χέρια Μέρος Πρώτο

3 | Θέση βαρκούλας με τη μπάλα στα χέρια Μέρος Δεύτερο

4 | Βάρκα με τη μπάλα στο πλάι

5 | Κοιλιακοί με άρση ποδιών Μέρος Πρώτο

6 | Κοιλιακοί με άρση ποδιών Μέρος Δεύτερο

7 | Πλάγιοι κοιλιακοί με άρση ποδιών στο πλάι

8 | Πλάγιοι Κοιλιακοί Μέρος Πρώτο

9 | Πλάγιοι Κοιλιακοί Μέρος Δεύτερο

10 | Σανίδα

Read More

And More