ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: Κάψε το λίπος από όλο το σώμα με ασκήσεις υψηλής έντασης!

1 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: Κάψε το λίπος από όλο το σώμα με ασκήσεις υψηλής έντασης!

2 | ΑΣΚΗΣΗ 1 – ΘΕΣΗ 1

3 | ΑΣΚΗΣΗ 1 – ΘΕΣΗ 2

4 | ΑΣΚΗΣΗ 2 – ΘΕΣΗ 1

5 | ΑΣΚΗΣΗ 2 – ΘΕΣΗ 2

6 | ΑΣΚΗΣΗ 2 – ΘΕΣΗ 3

7 | ΑΣΚΗΣΗ 3 – ΘΕΣΗ 1

8 | ΑΣΚΗΣΗ 3 – ΘΕΣΗ 2

9 | ΑΣΚΗΣΗ 4 – ΘΕΣΗ 1

10 | ΑΣΚΗΣΗ 4 – ΘΕΣΗ 2

11 | ΑΣΚΗΣΗ 5 – ΘΕΣΗ 1

12 | ΑΣΚΗΣΗ 5 – ΘΕΣΗ 2

13 | ΑΣΚΗΣΗ 6 – ΘΕΣΗ 1

14 | ΑΣΚΗΣΗ 6 – ΘΕΣΗ 2

15 | ΑΣΚΗΣΗ 7 – ΘΕΣΗ 1

16 | ΑΣΚΗΣΗ 7 – ΘΕΣΗ 2

17 | ΑΣΚΗΣΗ 7 – ΘΕΣΗ 3

18 | ΑΣΚΗΣΗ 7 – ΘΕΣΗ 4

Read More

And More