Κάψε λίπος! Ασκήσεις για να χάσεις 4 εκ. από τη μέση και τα ψωμάκια σε 2 εβδομάδες

1 | Κάψε λίπος! Ασκήσεις για να χάσεις 4 εκ. από τη μέση και τα ψωμάκια σε 2 εβδομάδες

2 | Curl And Extend Μέρος 1ο

3 | Curl And Extend Μέρος 2ο

4 | Curl And Extend Μέρος 3ο

5 | Feel The ballet Μέρος 1ο

6 | Feel The ballet Μέρος 2ο

7 | Feel The ballet Μέρος 3ο

8 | Άλμα αράχνη Μέρος 1ο

9 | Άλμα αράχνη Μέρος 2ο

10 | Άλμα αράχνη Μέρος 3ο

11 | Push Your Body Μέρος 1ο

12 | Push Your Body Μέρος 2ο

13 | Push Your Body Μέρος 3ο

Read More

And More