Μαθήματα Pilates στο σπίτι! Ξεκίνα από το μηδέν…

1 | Αναπνοή

2 | Θέση λεκάνης Μέρος Πρώτο

3 | Θέση λεκάνης Μέρος Δεύτερο

4 | Θέση Κεφαλιού - Αυχένα Μέρος Πρώτο

5 | Θέση Κεφαλιού - Αυχένα Μέρος Δεύτερο

6 | Θέση πλεύρων Μέρος Πρώτο

7 | Θέση πλεύρων Μέρος Δεύτερο

8 | Κίνηση - Σταθεροποίηση ωμικής ζώνης Μέρος Πρώτο

9 | Κίνηση - Σταθεροποίηση ωμικής ζώνης Μέρος Δεύτερο

Read More

And More