Μία καρέκλα και χώρο στο σαλόνι σου! Αυτά αρκούν για να γυμνάσεις τέλεια όλο το σώμα…

1 | Μία καρέκλα και χώρο στο σαλόνι σου! Αυτά αρκούν για να γυμνάσεις τέλεια όλο το σώμα...

2 | Εναλλακτικά Push Ups Μέρος Πρώτο

3 | Εναλλακτικά Push Ups Μέρος Δεύτερο

4 | Η στάση του πολεμιστή Μέρος Πρώτο

5 | Η στάση του πολεμιστή Μέρος Δεύτερο

6 | Kick Back από καρέκλα Μέρος πρώτο

7 | Kick Back από καρέκλα Μέρος Δεύτερο

8 | Δεύτερη Ισομετρική Άσκηση

9 | Πρώτη Ισομετρική Άσκηση

Read More

And More