ΠΙΟ FIT ΣΕ 10 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ! Μπες στην 5η εβδομάδα των ασκήσεων…

1 | ΠΙΟ FIT ΣΕ 10 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ! Μπες στην 5η εβδομάδα των ασκήσεων...

2 | Άνοιγμα ποδιού με τον κορμό και τα χέρια σταθερά Μέρος Πρώτο

3 | Άνοιγμα ποδιού με τον κορμό και τα χέρια σταθερά Μέρος Δεύτερο

4 | Άνοιγμα ποδιού με τον κορμό και τα χέρια σταθερά Μέρος Τρίτο

5 | Άρσεις ποδιού Μέρος Πρώτο

6 | Άρσειςς ποδιού Μέρος Δεύτερο

7 | Άρσειςς ποδιού Μέρος Τρίτο

9 | Άσκηση για τους τρικέφαλους. Στηριζόμενη στα χέρια με πλάτη στο τραπέζι Μέρος Πρώτο

10 | Άσκηση για τους τρικέφαλους. Στηριζόμενη στα χέρια με πλάτη στο τραπέζι Μέρος Δεύτερο

11 | Άρση ποδιού Μέρος Πρώτο

12 | Άρση ποδιού Μέρος Δεύτερο

13 | Άρση ποδιού Μέρος Τρίτο

14 | Πόδι λυγισμένο στο πλάι Μέρος Πρώτο

15 | Πόδι λυγισμένο στο πλάι Μέρος Δεύτερο

16 | Πόδι λυγισμένο στο πλάι Μέρος Τρίτο

17 | Γόνατο ψηλά προς τους κοιλιακούς Μέρος Πρώτο

18 | Γόνατο ψηλά προς τους κοιλιακούς Μέρος Δεύτερο

19 | Γόνατο ψηλά προς τους κοιλιακούς Μέρος Τρίτο

20 | Back & Front Μέρος Πρώτο

21 | Back & Front Μέρος Δεύτερο

22 | Διατατική άσκηση αποθεραπείας

23 | Stretching για το τέλος της εξάσκησης

Read More

And More